100 Jaar Piushaven, de website

Stichting Kind en Instrument – muziek uit afval

Wist je dat er muziek zit in je afval? Geert Tiersma bouwt samen met kinderen muziekinstrumenten van wat de mensen zoal weggooien.