100 Jaar Piushaven, de website

Celine Werkhoven – influisterboot

“Stap in bij de veervrouw en maak de oversteek. Ze vraagt je om een goed verhaal, een wens, een last, een geheim of andersoortig zielenroersel dat overboord mag. Wat je haar influistert, wordt in een ritueel voor twee toevertrouwd aan het water. Laat je vervoeren onder het ritme van de roeispanen. Heen en weer. Heen en weer.”