100 Jaar Piushaven, de website

100 JAAR PIUSHAVEN een film van Sophie Tooten

100 JAAR PIUSHAVEN is een documentaire van filmmaker Sophie Tooten i.s.m. Martin Kers (MMXI) waarin de geschiedenis van de Tilburgse Piushaven in beeld gebracht wordt: van de eerste boten die de haven introkken in de jaren ‘20 van de vorige eeuw, naar de leegloop in de jaren 60. Van de grimmige jaren ’80 en ‘90 en de gebiedsontwikkeling die begin 2000 werd ingezet, tot de bruisende hotspot die de Piushaven nu is.

Door de eeuw heen wordt op zoek gegaan naar de rol die de Piushaven afwisselend heeft vervuld voor de stad en haar inwoners: van levensader voor oa. de textielindustrie naar levendige uitwaaiplek voor bewoners en bezoekers. Er wordt gesproken mensen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis, en de lokale en regionale archieven worden geopend.

Op 5 augustus gaat de documentaire in première tijdens het havenfeest.